مرکز خاویار در ایران بخصوص در شمال ایران و مازندران است که خاویار ها و ماهیان خاویاری را تولید و در مزارع بزرگ و معتبر خود پرورش می دهند ،بعد از پرورش آن، خاوریارها را به صورت اصل و مستقیم به کشور های دیگر صادر و در نقاط شهر های ایران و بین بازار ماهیان خاویاری عرضه می کند.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.