تولید خاویار مراحل بسیاری دارد. کارخانه های خاویار واقع در ایران پس از تولید در کارخانه و پرورش خاویار در بهترین مزارع خاویار صادرات ان به کشورهای دیگر عرضه می گردد. خاویار در واقع تخم ماهیانی به نام ماهیان خاویاری یا استروژن(sturgeon)است. مشتریان می توانند از سایت خاویار ایرانی انواع خاویار مورد نظر خود را تهیه فرمایند.

نوشته‌ها

تولید خاویار ایران در خوزستان

/
تولید و پرورش اساسی خاویار در ایران از دریای خزر استان مازندران …

تولید خاویار در خوزستان

/
تولید و پرورش اساسی خاویار در ایران از دریای خزر استان مازندران …
نمایندگی خاویار در مشهد

نمایندگی خاویار اصل در مشهد

/
نمایندگی خاویار اصل در مشهد فعالیت نمایندگی خاویار در مشهد در د…
شرکت تولید خاویار

تولید خاویار اوزون برون و بلوگا

/
برای تولید خاویار اوزون برون و بلوگا ی فیل ماهی این دو گونه نیاز به…
خاویار فیل ماهی ایران

تولید خاویار فیل ماهی ایران

/
چند سالی است که تولید خاویار فیل ماهی ایران رو به رشد نهاده است. فی…