خانه / بچه فیل ماهی / پرورش فیل ماهی خاویاری در استخر
پرورش فیل ماهی در آب شیرین و آب شور
پرورش فیل ماهی خاویاری در استخر

پرورش فیل ماهی خاویاری در استخر

پرورش فیل ماهی خاویاری در استخر های کنار دریای خزر می باشد. این استخر ها یا با پمپاژ آب دریا به استخر تغذیه می شوند یا قفس هایی در کنار خط ساحلی برای پرورش ماهی خاویاری در نظر گرفته می شود. البته به تازگی در مناطق کشور نیز پرورش بچه ماهی خاویاری و پرورش فیل ماهی خاویاری در استخر های یا آب شیرین و شور احداث گردیده است. و این مراکز اقدام به پرورش بچه ماهی خاویاری و پرورش فیل ماهی خاویاری در استخر نموده اند.

استخر پرورش ماهی خاویار
استخر پرورش ماهی خاویار

 

 

پرورش ماهی خاویاری

شکل استخرهای پرورشی:

استخرهای پرورش ماهی خاویاری عمدتا به صورت گرد با قطر ۸ متر ساخته می شود که برای این کار می توان از استخر آبزیکو به دلیل ارزانی با کارایی بسیار بالا نما برد. بهترین فرم استخرهای پرورش ماهی خاویاری خاکی از جمله فیل ۱ متر و / ماهی شکل گرد است که در آن نسبت ۸ متری می باشد. حداقل عمق ۰/۶حداکثر ۲ متر است در عمق کمتر حرارت و میزان اکسیژن آن تغییر کرده و با هدف پرورش ماهی خاویاری از دوران لاروی باعث می شودکه موجودات غذایی از بین بروند. کف استخر در پرورش فیل ماهی خاویاری در استخر دارای ۲ شیب است یکی از محل ورود آب به طرف خروج آب و شیب دیگر از دو ضلع جانبی به طرف مرکز است.

استخر پرورش ماهی خاویار

انواع استخر قابل پرورش ماهیان خاویاری

 • استخرهای خاکی
 • استخرهای بتنی
 • استخرهای پیش ساخته
 • قفس در دریا

پرورش فیل ماهی خاویاری در استخر

استخر پرورش ماهی خاویار

پرورش فیل ماهی خاویاری در استخر

انواع بچه ماهی های خاویار قابل پرورش

 • بچه ماهی خاویاری فیل ماهی
 • بچه ماهی خاویاری اوزون برون
 • بچه ماهی خاویاری قره برون ایرانی
 • بچه ماهی خاویاری تاس روسی چالباش
 • بچه ماهی خاویاری استرلیاد
 • بچه ماهی خاویاری سیبری
 • بچه ماهی خاویاری بستر
 • بچه ماهی خاویاریی شیب
بچه ماهی خاویاری
بچه ماهی خاویاری

مراکز تولید بچه ماهی خاویاری

 • مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید رجایی ساری
 • مرکز تکثير و پرورش و بازسازی ذخاير آبزيان شهيد دکتر بهشتی رشت
 • مرکز تکثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد مرجاني استان گلستان
 • مزرعه پرورش ماهیان خاویاری قروق تالش
 • مزرعه پرورش ماهیان خاویاری دریا خاویار تالش
 • مزرعه پرورش ماهیان خاویاری ساری
استخر پرورش ماهی خاویاری
استخر پرورش ماهی خاویاری

زمان تخم ریزی ماهیان خاویاری

 • بهار
 • پاییز
بچه ماهی خاویاری
بچه ماهی خاویاری

کنترل عوامل فیزیکی وشیمیایی آب پرورش ماهی خاویاری:

 1. دما: دما تنها عاملی حمل است که کنترل کننده ضریب تبدیل غذایی رشد در پرورش ماهی خاویاری و تولیدات متابولیکی می باشد افزایش دما منجر به افزایش متابولیک می شود و درنتیجه نیاز به اکسیژن بالاتر را در پی دارد تغییرات درجه حرارت در طیشبانه روز حدود ۴ درجه سانتی گراد باشد. بهترین درجه برای پرورش تاس ماهیان و فیل ماهی بین ۱۸ الی۲۴ است.
 2. PH = : پرورش ماهی خاویاری از جمله فیل ماهی در ۸ PH صورت می گیرد زیرا که نوسانات PH در استخر های متراکم یکی از مشکلات عمده است که به علت به هم زدن تعادل شیمیایی ناشی از مصرف co2 از یک سو و همچنین نوسانای o 2اتفاق می افتد.
 3. اکسیژن: مقدار اکسیژن مناسب برای پرورش ماهی خاویاری باید بین ۶ الی ۱۲ باشد
 4. Co2: در شب مقدار این گاز زیاد و در روز کم است مقدار مناسب این گاز در آب ۱۲ است.
اکسیژن دار کردن استخر های پرورش
اکسیژن دار کردن استخر های پرورش

عادات غذایی در پرورش ماهی خاویاری:

Berg در سال ۱۶۶۲ متوجه شد كه بلوگا تغذیه از مهره داران را از سنین بسیار پایین آغاز كرده و اغلب از Rutilus rutilus, ALosa و سایر گونه های ماهی تغذیه می كند. به نظر می رسد ماهیان جوان از لارو حشرات به ویژه mysid, Copepod, Cladocera, Gammaridae, Polingenia – تغذیه می كنند.

نتایج عادات غذایی

ماهیان بسیار كوچك ( ۳ ۲ cm ) از لارو تاس ماهیان كپور ماهیان و گونه های دیگر به عنوان غذا استفاده می كنند. درحقیقت غذای اصلی در پرورش ماهی خاویاری تا اندازه ۶ سانتی متر را ماهی تشكیل می دهد. البته در پرورش ماهی خاویاری گونه فیل ماهی برخلاف سایر تاس ماهیان از ماهیان پلاژیك تغذیه می كنند. نكته قابل توجه در رژیم غذای این گونه از تاس ماهیان این است كه چون فیل ماهی شكارچی پلاژیك هستند حتی ممكن است كه از پرندگان و بچه فك ها نیز تغذیه بكنند آزری تاكامی و همكارانش (۱۶۸۲) در بررسی های خود بر روینمونه های ایرانی قطعاتی از Rutilus , Cyprinio Carpio, Liza, Gobidae را در معده این ماهیان یافته اند.

انواع غذاهای مورد استفاده در پرورش ماهی خاویاری:

غذاها در پرورش ماهی خاویاری
غذاها در پرورش ماهی خاویاری
 1. غذای تر: ۴۵ درصد است و از مواد اولیه با رطوبت بالا مثل: ماهی های بی ارزش، ضایعات – رطوبت غذاهای تر، بین ۵۵ كشتارگاهی و پس مانده صنایع ماهی و شیلاتی است.
 2. غذای مرطوب: رصد رطوبت این نوع غذاها كمتر از غذاهای تر می باشند و به ۵۲ ۲۸ درصد می رسد و معمولاً به صورت چرخ كرده می باشند.
 3. غذای خشك: غذاهای خشك رطوبت بین ۱۵ ۶ درصد دارند. مسافت و حمل و نقل آن ها آسان است این نوع غذاها شامل مخلوطی از اجزا خشك است كه اگر آن ها را به صورت فشرده درآوریم كه در هر مرحله ای از زندگی ماهی قابل مصرف است. مثال: غذای كنسانتره كوپنز و الر در حد لازم به كارگیری مقادیر متعادل از آن ها برای دستیابی به رشد مناسب ماهی ها لازم است.

غذا دهی:

 1. غذای زنده
 2. غذای غیر زنده

برای پرورش مرکز تکثیر و پرورش ماهی خاویاری بیش تر از غذای زنده استفاده می شد ولی برای پرورش گوشتی و خاویار بیش تر از غذای غیر زنده استفاده می گردد .

 • غذای گرانوله
 • غذای خمیری شکل یا مایع

امروزه به طور معمول برای پرورش ماهی خاویاری از غذای گرانوله پا پلت استفاده می شود روش استفاده از این غذاها به این صورت است که بعد از سپری شدن دو روز اول به تدریج مقدار غذای طبیعی را کم کرده و برای آن غذای غیر زنده افزوده می شود و درصدی ۱۲ روز میزان غذای زنده به صفر می رسد. فن آوری پرورش ماهی خاویاری یک روز پس از انتقال ماهیان تغذیه اختصاص آن ها شروع می شود درطول دوره پرورش ماهی خاویاری غذا دهی باید چند بار و در نقاط مختلف استخر انجام بگیرد. ماهیان ۲ ساله باید روزی ۴ بار تغذیه شوند. بنابراین رسیدن به اپتیمم رشد و حداقل ضریب تبدیل غذایی در اوزان مختلف پیشنهاد می شود.

 1. بهترین درصد غذایی برای مرحله لاروی با غذای زنده تا ۲۲ درصد وزن بدن
 2. در مرحله اداپتاسیون به غذای کنسانتره تا ۱۵ درصد وزن زنده (بیوماس)
 3. بعد از مرحله اداپتاسیون از ۱۲۲ گرم گرم ۵ درصد ۵ ۳ وزن بدن۱ وزن بدن

نتیجه گیری:

 1. آنچه كه در انتخاب خوراك حائز اهمیت است ارزیابی ) fcr ( Food Conversion ratio به همراه pcr Protoein efficiency
 2. ماهیان در استخر بتونی نسبت به استخر خاكی دارای رشد بهتری بوده اند و آن به علت تغذیه از غذای كنسانتره موجود بوده است. فیل ماهیان در استخر بتونی به راحتی می توانند غذای دستی را پیدا كرده و مورد تغذیه قرار بدهند.

پیشنهادات:

 1. برای ماهی دار كردن حوضچه های پرورش ماهی خاویاری علاوه بر تهیه بچه ماهیان از مراكز مطمین و نزدیك، توصیه می شود از بچه ماهیان بالای ۲۲ gr كه نسبت به تغییرات محیطی مقاومت بیشتری دارند و به غذای دستی ومصنوعی عادت دارند استفاده شود.
 2. برای به حداقل رساندن استرس ناشی از حمل و نقل در طول راه و آمادگی هر چه بیشتر بچه ماهیان در هنگام سازگاری با شرایط جدید، بهتر است مقدار نمك در هر ۱۲۲۲ Lit آب شیرین تانكر حمل، حل شود.
 3. گرسنه نگه داشتن ماهیان ۴۸ ساعت قبل از جابجایی و حین جابجایی، تامین تراكم بهینه ماهیان در حین حمل و نقل، استفاده شود.
 4. باتوجه به نتایج قابل قبول در این طرح از مصرف غذای كنسانتره شرکت فرادانه پیشنهاد می شود پرورش گوشتی فیل ماهی در استخرهای گرد به صورت كنساتره كارخانه ای صورت پذیرد تا هم از پرت غذا جلوگیری بشود و همچنین ضریب تبدیل غذایی بهبود یابد.
 5. درایران بهتر است كهجهت پرورش ماهی خاویاری از استخرهای آبزیکو و حوضچه های بتونی پرورش داده بشوند.
 6. با توجه به اهمیت تغذیه در امر پرورش ماهی خاویاری این ماهیان در وزن های مختلف صورت بگیرد تا میزان تغذیه مناسب با بازده مطلوب مشخص بشود.
 7. جهت رسیدن به نتیجه مطلوب در امر پرورش فیل ماهیان لازم است كه بچه ماهی ها در اوزان كمتر به استخر معرفی بشوند.
 8. با توجه به خطر نابودی گونه های ماهیان خاویاری لازم است روش پرورش تمام دورهای درایران برای این ماهیان به اجرا درآید.

 

پرورش فیل ماهی خاویاری در استخر

منبع: آبزیکو

امتیاز
5٫0
درحال ارسال
امتیاز شما به مطلب 0 (0 امتیاز)
جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
مشاوره و فروش رایبد خاویار
راه های ارتباطی:
شماره تماس: 09114623642
شماره تلفن ثابت: 01344600983
پست الکترونیکی: info@raibodcaviar.ir

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما ، قیمت انواع خاویار، ماهی خاویار و بچه ماهی خاویاری در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید:

لطفا صبر کنید

مطلب پیشنهادی

قیمت خاویار فیل ماهی در بازار

قیمت خاویار فیل ماهی در بازار

اولین سوالی که در ذهن پیش می آید قیمت خاویار فیل ماهی در بازار در …

دیدگاهتان را بنویسید

رایبد خاویار>کانال خاویار ایران رایبد خاویاراینستاگرام خاویار ایران